Informační deska

Příloha k pozvánce na členskou schůzi 14. 9. 2016

Datum události: 

17.08.2016

Znění změny stanov na základě hlasování per rollam (Oběžník 1/2016 a jeho vyhodnocení). Dochází ke změně ve smyslu § 726 ZOK, kdy malá družstva mohou mít místo představenstva pouze předsedu.
Dochází tedy ke změně článku 15 Stanov družstva z roku 2014, a to následovně: představenstvo družstva se mění na předsedu družstva.

Příloha je vložena jako doplněk pozvánky, aby podklady pro notářské řízení byly ucelené.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687