Vloženo: 16.08.2016
Datum události:
16.08.2016
Vloženo: 18.08.2014
Datum události:
11.08.2014

Dne 28. 8. 2014
Od 15,00 hodin
Kancelář JUDr. A. Matějkové, Lublaňská 57, Praha 2-Vinohrady
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednání svolal: Osadní 31, bytové družstvo

Typ jednání: změna stanov družstva a názvu družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., ZOK, za přítomnosti notáře

Svolavatel schůze: představenstvo BD Ing. Hana Kruisová, předsedkyně družstva, Ing. Marek Matlas, Ivana Balounová, místopředsedové

Vloženo: 16.12.2020
Datum události:
07.12.2016
Vloženo: 25.10.2016
Datum události:
25.10.2016
Vloženo: 23.10.2016
Datum události:
23.10.2016
Vloženo: 02.10.2016
Datum události:
02.10.2016
Vloženo: 10.09.2016
Datum události:
10.09.2016
Vloženo: 17.08.2016
Datum události:
17.08.2016

Znění změny stanov na základě hlasování per rollam (Oběžník 1/2016 a jeho vyhodnocení). Dochází ke změně ve smyslu § 726 ZOK, kdy malá družstva mohou mít místo představenstva pouze předsedu.
Dochází tedy ke změně článku 15 Stanov družstva z roku 2014, a to následovně: představenstvo družstva se mění na předsedu družstva.

Příloha je vložena jako doplněk pozvánky, aby podklady pro notářské řízení byly ucelené.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687