Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi 28. 8. 2014 v 15 h

Datum události: 

11.08.2014

Dne 28. 8. 2014
Od 15,00 hodin
Kancelář JUDr. A. Matějkové, Lublaňská 57, Praha 2-Vinohrady
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednání svolal: Osadní 31, bytové družstvo

Typ jednání: změna stanov družstva a názvu družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., ZOK, za přítomnosti notáře

Svolavatel schůze: představenstvo BD Ing. Hana Kruisová, předsedkyně družstva, Ing. Marek Matlas, Ivana Balounová, místopředsedové

Účastníci: notář a členové družstva
POVINNĚ PODLE STANOV, v opačném případě pokuta 500 Kč

Téma jednání

1. Zahájení schůze
2. Schválení nových stanov a názvu družstva za přítomnosti notáře
3. Ukončení schůze

V Jáchymově dne 11. 8. 2014

Příloha: Návrh nových stanov družstva, v němž je i nový název družstva podle ZOK

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687